Nedelja 23 Sep 2018

Get Adobe Flash player

Ste tukaj:
Kmetijska zadruga Lenart z.o.o.
AKTUALNO

eks-logoprp

-    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
-    Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

NAZIV AKTIVNOSTI

Za investicijo na Sveti Ani je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva«, podukrep 4.1 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020.

POVZETEK

Kmetijska zadruga Lenart z.o.o. je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.1. »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva«. Naložba je bila potrebna zaradi interesa članov zadruge po organiziranem odkupu kmetijskih pridelkov na območju Občine Sveta Ana. Z novimi pridobitvami na Sveti Ani bomo pripomogli k večjemu obsegu poslovanja in s tem posledično večjemu prometu v sami trgovini.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Z novogradnjo skladišča za odkup kmetijskih pridelkov bomo z izgradnjo silosov, skladišča in mostno tehtnico približali poslovalnico in na ta način omogočili konkurenčnejšo pridelavo žitaric. Poenostavili bomo dovoz do samih silosov in skladišča, uredili cestno infrastrukturo pred samo trgovino in skladiščem. Te investicije so bile predmet javnega razpisa, z lastnimi sredstvi bomo naredili še druga predvidena dela, ki so nujna za obnovo trgovine. Poslovalnica na Sveti Ani je usmerjana v trgovinsko dejavnost.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v zadrugi doseženi naslednji cilji:
-    Dodajanje vrednosti nepremičnini na Sveti Ani
-    Širjenje vrste storitev
-    Izboljšanje konkurenčnosti same panoge
-    Posodobitev in povečanje obsega dela v trgovini
-    Ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela
-    Zagotovitev kvalitetnejše storitve kupcem

PRIČAKOVANI REZULTATI

-    Višji prihodek zadrugi
-    Povečanje prometa v trgovini
-    Izboljšanje delovnih pogojev in zmanjšanje obsega ročnega dela
-    Pridobitev novih strank

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IZBRANA KAKOVOST

eks-logo

prp

1. Opis podpore

NAZIV AKTIVNOSTI
Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

POVZETEK
Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo  zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI
- povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
- večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
- doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
- rast prihodkov od prodaje.

AGRA 2017

KZ Lenart tudi letos sodeluje na 55. mednarodnem
kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni.

AGRA-glava-slo

Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v hali B.


AGRA 2016

70 let obstoja Kmetijske zadruge Lenart

IMG 8941a

Priznanje iz rok predsednika Zadružne zveze g. Petra Vriska prejel predsednik
Kmetijske zadruge Lenart g. Janez Rajšp.

Utrinki s sejma

IMG 8949m
IMG 8944b
IMG 8945c

 

Tukaj smo za Vas

con_address
KZ Lenart z.o.o.
Industrijska ulica 24
2230 Lenart v Slovenskih Goricah

con_tel
00 386 2 729 36 50

con_fax
00 386 2 720 63 24

emailButton
info@kzlenart.si

zemljevid

Naši prijatelji

KZ Center
Bowling center Lenart
Agrožita d.o.o.
Zadružna zveza Slovenije
EU kmetijstvo

KZ Letak sejem AGRA

KZ oglasi AGRA


Joomla extensions by Siteground Hosting