Pridelovalcem ječmena

Obveščamo pridelovalce ječmena, da smo pričeli z odkupom merkantilnega ječmena letine 2019 pod naslednjimi pogoji:

• Odkupna cena bo : 135 €/ tono + pavšal 8% ali DDV 9,5%

• Kakovostni parametri : - vlaga max 14 %
- hektoliterska teža min. 65 kg/hl
- kalo 2 %

• Rok plačila 14 dni,

Pridelovalce prosimo, da na odkupno mesto ob prodaji dostavijo svoje odločbe o DDV, pavšalnem nadomestilu in številke transakcijskih računov, da bomo lahko pravočasno naredili obračun in izplačali pridelek.

Pred prodajo lahko dobite dodatne informacije na tel.:
• prodajalna Cankova 02/5409-409 ; 031/384-761 (Jože)
• prodajalna Lenart 02/729-36-66
• Nada Hajdinjak 031/343-274

Želimo vam obilno žetev !

Lenart, 24.06.2019

                                         KZ Lenart z.o.o.
                                         Vodja odkupa mleka in kmet.pridelkov: Nada Hajdinjak, dipl.inž.zoot.

Iskanje