Izbrana kakovost - naziv aktivnosti

eks

- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
- Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

NAZIV AKTIVNOSTI:
Vključitev v podukrep M03.1 – Podpora za novo sodelovanje v letu 2016 in v letu 2017 za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo »IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE«.

POVZETEK:
Kmetijska zadruga Lenart z.o.o., je v svojo skupino proizvajalcev vključila kmete, ki aktivno sodelujejo in po vseh kriterijih ustrezajo zahtevam specifikacije za »IZBRANO KAKOVOST«. Z vključitvijo v podukrep 3.1. smo deležni letnih prispevkov za sodelovanje v shemi, torej povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti ter pregledov, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s specifikacijo sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI:
Za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1. je vsakoletna pridobitev oz. podaljšanje certifikata naša obveznost. Za podaljšanje oz. pridobitev certifikata pa moramo dosledno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme IK . Izpolnjevanje pogojev iz specifikacije za meso preverjamo s strogimi pregledi, ki se opravljajo tudi s strani kontrolne organizacije. Zavedno uporabljamo tudi zaščitni znak za shemo kakovosti IK, tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI:
• večja dodana vrednost kmetijskih proizvodov,
• povečanje prodaje na odkupu govedi pod shemo IK,
• prepoznavnost govejega mesa na trgovskih policah pod shemo IK.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
• rast prihodkov od prodaje
• doseganje višjih prodajnih cen zaradi sheme IK
• večja prepoznavnost proizvodov
• boljši uspehi na javnih razpisih
• izboljšanje konkurenčnosti
• promocija za KZ LENART

 

Iskanje