Nedelja 23 Sep 2018
Ste tukaj:
Zgodovina KZ Lenart
Zadružništvo v Sloveniji

Začetek slovenskega zadružništva sega v drugo polovico 19. stoletja.  Leta 1872 je bila ustanovljena prva kreditna zadruga na Slovenskem v Ljutomeru, ki ji je sledilo množično ustanavljanje zadrug.

Kreditne in kmečke zadruge so kmetom zagotovile dostop do kreditov,  z nizkimi obrestnimi merami pa so izkoreninile do takrat prisotno oderuštvo. Veliko organizacijsko vlogo pri ustanavljanju teh zadrug je s svojimi idejami in načeli opravil dr. Janez Evangelist Krek. Po drugi svetovni vojni se je izvajala agrarna reforma in kolonializacija, ki je leta 1946 prinesla temeljni zakon o zadrugah.

Konec petdesetih let je zadružništvo doseglo velik gospodarski vzpon, ter pridobilo na  politični in materialni moči. Leta 1956 je bilo v Sloveniji ustanovljenih že 695 kmetijskih zadrug s približno 126.000 člani. Nastalo je neskladje družbenega razvoja v škodo delavskega razreda. Kot posledica tega so bili sprejeti novi predpisi o kmetijskih zadrugah, ki so zadruge vse bolj izenačevali s podjetji. Tako so se začeli ustanavljati veliki kmetijski kombinati, zadruge so se začele spajati s podjetji. Posledično je bilo leta 1965 le še 78 kmetijskih zadrug s 48.713 člani.

Neugodno obdobje zadružništva in zasebnega kmetijstva pa k sreči ni trajalo dolgo, saj je med politiki prevladalo spoznanje, da brez kmeta ne bo hrane. Leta 1971 je bila najprej dovoljena ustanovitev Zveze hranilno-kreditnih služb Slovenije, leta 1972 pa tudi Zadružne zveze Slovenije kot krovne organizacije zadrug, ki to ostaja vse do danes.

Vir: 
http://www.zadruzna-zveza.si/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4

Kmetijska zadruga Lenart

Na območju občine Lenart je bila ustanovljena nabavno prodajna zadruga že v novembru 1945 leta. Kasneje so nastajale obdelovalne zadruge, ki so zelo hitro propadle in pustile za seboj zelo veliko razočaranje med kmeti. Kljub temu je zadružna ideja ostala živa med našimi kmeti, ki so v poznejših letih ustanovili Splošne kmetijske zadruge v vseh krajevnih centrih in tudi v nekaterih vaseh.

V šestdesetih letih je prišlo do združevanja teh zadrug v takratno zadrugo Lenart, ki se je kot utež družbenega razvoja preoblikovala v Agrokombinat KZ Lenart. Ta združitev je bila kratkotrajna, saj je že leta 1977 prišlo do izločitve takratne Temeljne organizacije kooperantov iz Agrokombinata Lenart. Organizirala se je samostojna zadruga pod imenom Kmetijska zadruga Lenart, ki je kot taka delovala vse do sprejetja novega Zakona o zadrugah, do leta 1992. 

Sedanja Kmetijska zadruga Lenart je nastala na pobudo 55 kmetov – članov in delavcev  v zadrugi na referendumu leta 1992, ki so vplačali ustanovni članski delež v protivrednosti  500 nemških mark. Temeljno sodišče v Mariboru je zadrugo registriralo 12. novembra 1992 leta.
V letu 2007 smo s pripojitvijo Kmetijske zadruge Ledavski dol razširili svoje delovanje tudi na področje Prekmurja. 

Tukaj smo za Vas

con_address
KZ Lenart z.o.o.
Industrijska ulica 24
2230 Lenart v Slovenskih Goricah

con_tel
00 386 2 729 36 50

con_fax
00 386 2 720 63 24

emailButton
info@kzlenart.si

zemljevid

Naši prijatelji

KZ Center
Bowling center Lenart
Agrožita d.o.o.
Zadružna zveza Slovenije
EU kmetijstvo

KZ Letak sejem AGRA

KZ oglasi AGRA